Lov om barnehager

"Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta barna sitt behov for omsorg og leik, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling."

Heile lova finn de her på Lovdata.