FNs barnekonvensjon

Barnekonvensjonen er ein avtale mellom nesten alle land i verda. Der står det om korleis alle barn i verda skal ha det. Norge har underskrevet barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov. Barnekonvensjonen gir barn eigne rettigheiter, for eksempel rett til skule, helsehjelp, leik og fritid. Ein viktig rettigheit er at barn skal bli høyrd i saker som gjeld dei. Både Barnehagelova og Rammeplanen er skrivne utifrå barnekonvensjonen.