Barnehageplass

Hovudopptaket er no ope for å søkje om barnehageplass for barnehageåret 2020/2021. Søknadsfristen er 01. februar 2020, og det må søkjast elektronisk. Barnehagane i Sykkylven har òg supplerande opptak gjennom året, der ein kan få plass ved ein av barnehagane som har ledig kapasitet (eige søknadsskjema).

Dersom du ønskjer barnehageplass hos oss, må du søkje via samordna opptak i Sykkylven kommune.

Søknadskjema finn du her:

http://www.sykkylven.kommune.no

NB!

Ved opptak av barn skal det leggjast vekt på at gruppesamanesetninga (m.h.t. alder, kjønn etc.) blir så god som mogleg, slik at barnehagelovens formålsparagraf blir ivareteken på ein god måte.

I hovedregel bør opptak kun gjerast av barn som er bosatt i Sykkylven Kommune.

 

Prioritering:

- Barn med nedsatt funksjonsevne

- Barn med henvisning frå Barne- og familietenestene

- Søsken til barn som har plass i barnehagen

- Barn av personalet

- Barn som ellers står på venteliste

 

 Har du spørmål angåande barnehageplass i Krikane Barnehage,  ta gjerne kontakt med styrar !