Forventningar til kvarandre

Nytt i årsplanen i år er to kolonner der vi skriv litt om kva dykk som foreldre/føresette kan forvente av barnehagen, og kva vi i barnehagen kan forvente av dykk foreldre/føresette. Dette syns vi er viktige punkt, og ein god stad å starte samarbeidet mellom barnehage - heim der barnet sitt beste er i fokus.