FAU ved Krikane Barnehage

På foreldrerådsmøtet hausten 2019 vart desse foreldra valde til FAU:

Leiar:         Ida Stave

Nestleiar:   Carola Herrmann