Den Sykkylvske barnehagen

Alle barnehagane i Sykkylven kommune har sidan april 2004 arbeidd med eit felles prosjekt som blir kalla "Den Sykkylvske barnehage". Tanken bak prosjektet er at vi vil skape ei felles plattform for alle barnehagane i kommunen, men der kvar enkelt barnehage kan utvikle sitt særpreg og skape sin eigen identitet.

Sykkylven kommune har ein visjon der det heiter:

"Ein plass for den gode barndom - felles innsats mot felles mål".

 

Målsettinga er:

"Felles innsats mot eit felles mål. Nemleg ein god og innhaldsrik barnehage for alle barn, dei føresette og dei tilsette i barnehagane".

 

Styrarane i barnehagane i Sykkylven er einige i at barnehagane skal:

  1. Ha eit godt tilbod til barn og føresette
  2. Vere ein plass for den gode barndom
  3. Inspirere kvarandre gjennom samarbeid

 

 

DEN SYKKYLVSKE BARNEHAGEN - revidert 2017