Ansatte

Blåklokka

Anette Døving

Stilling: Assistent

Barnehagelærarstudent

Grace Rønning

Stilling: Assistent

Siri Anne Vestvik

Stilling: Pedagogisk leder

Susanne Bonesmo

Stilling: Pedagogisk leder

Linn Anita Helgesen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Siv Therese Veien Haugseth

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kvitveisen

Rami Abdulqader

Stilling: Assistent

Marianne Nilsen

Stilling: Pedagogisk leder

Helene Løkken

Stilling: Pedagogisk leder

Lillian Gjelseth

Stilling: Pedagogisk leder

Camilla Hjelle

Stilling: Pedagogisk leder

Alice Øvstegård-Utgård

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Benedicte Kalstad

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Annelill Sørgård

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Rita Vartdal Forberg

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Løvetanna

Andre ansatte

Eva Helen Haram

Stilling: Styrer
921 22 198
krikane.styrer@outlook.com