Styret for Krikane Barnehage AS

Krikane Barnehage er ein privat eigd barnehage som sto ny i februar 2007. Styret består av fire representantar. Styrar er talsperson for både styret og dei tilsette.

Styreleiar: Servet Degirmenci

Styrerepresentant: Semir Dik

Styrerepresentant: Kristina Dik

Styrerepresentant: Denise Degirmenci

 

e-post: krikane.styret@mimer.no