Nytt frå mobbeombodet

Mobbeombodet er ei ombodsteneste som skal sikre at barn og unge i Møre og Romsdal får ein trygg og god kvardag i barnehagen og på skulen. Mobbeombodet kan svare på spørsmål, gi støtte og rettleiing til barn, elevar og foreldre som står i vanskelige situasjonar. I tillegg jobbar mobbeombodet med førebygging og bidreg gjerne med kurs og foredrag på ulike områder.

Nyheitsbrev frå mobbeombodet

Handlingsplan mot mobbeåtferd i barnehagane

 

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet, og mobbeombodet har teieplikt.

Slik når du dei:

Tlf: 712 80 433/ 911 40 259

E-post: mobbeombodet@mrfylke.no

Du kan følgje mobbeombodet på Facebook: www.facebook.com/mobbeombodetmr

For meir informasjon, sjå: www.mrfylke.no/mobbeombodet